Monthly Archives: ianuarie 2018

Costumul traditional din Bucovina in strigaturi

Omul este creatorul tuturor valorilor artistice ale unei culturi, creaţiile populare bucovinene ne vorbesc prin ele însele , atât despre viaţa şi concepţia omului, cât şi despre el, cu ajutorul mesajelor istorice, culturale, estetice . Cultura materială este rezultatul unei bogate culturi orale, unele aspecte din lirica bucovineană, care prin structura şi modalităţile de exprimare,…
Read more

Portul popular hutul

Structural costumul  femeiesc huțul se încadrează perfect stilului regional. Conviețuirea cu populația autohtonă românească a făcut ca formele de manifestare a culturii materiale ale acestei populații să se contopească cu cele românești,preluându-i elementele caracteristice. Cămașa cu poale sau ia cu poale separate constituie, le fel ca și la portul popular românesc, piesa de  bază a…
Read more

Boboteaza

A doua din ciclul celor trei zile de mare sărbătoare ale noului an, Boboteaza este în primul rând o sărbătoare creștină, dar care iese în evidență prin referirea constantă la păgânismul perioadei din care face parte. Reprezintă și ea momentul încheierii sărbătorilor de iarnă, mai bine zis, lustrația prin apă, purificarea generală ce urmează în…
Read more